Subsidie voor het verduurzamen van bestaand vastgoed

Subsidie voor het verduurzamen van bestaand vastgoed
29 dec 2011

In Nederland worden steeds minder nieuwe kantoren opgeleverd en verouderde kantoren voldoen vaak niet aan de wensen van huurders. Veel kantoorpanden staan leeg. Om dit tegen te gaan en verduurzaming te bevorderen, stimuleert de overheid energiebesparing in bestaande kantoren.

 

Overweegt u uw kantoren te renoveren, maar ziet u op tegen de kosten? De overheid stimuleert het verduurzamen van kantoren in 2012. Een voorbeeld project kan een subsidie ontvangen tot EUR 250.000. Daarnaast kan een fiscale subsidie worden aangevraagd van 10% van de investeringskosten.

Energie besparen en duurzaam renoveren

De energieprestatie en het energielabel weegt steeds meer mee in de keuze van een gebouw. Er zijn verschillende mogelijkheden om kantoorpanden duurzaam te renoveren en hiermee energie te besparen. Dit zorgt ervoor dat een kantoorpand gemakkelijker te verhuren of te verkopen is en het niet onnodig leegstaat. Om te zorgen dat het duurzaam renoveren ook betaalbaar blijft, stelt de overheid diverse subsidies beschikbaar.

Subsidies

De overheid stimuleert investeringen in vastgoed op verschillende gebieden. Subsidie en/of fiscaal voordeel is onder meer te verkrijgen voor:

 1. Demonstratie subsidie verduurzamen bestaande kantoren;
 2. Verbeteren van het energielabel met twee stappen;
 3. Energie besparende vervangingen;
 4. Instandhoudingswerkzaamheden aan Rijksmonumenten;
 5. Gemeentelijke subsidies voor groene daken.

Hieronder wordt een toelichting op de eerste twee stimuleringsregelingen gegeven.

Demonstratie Subsidie verduurzamen bestaande kantoren

De Nederlandse overheid wilt een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling om in 2030 het energieverbruik in de gebouwde omgeving te halveren ten opzichte van 1990. Bestaande kantoren maken ruim de helft van het aantal vierkante meters utiliteitsgebouwen uit en het energieverbruik per vierkante meter is voor kantoren het hoogste. De potentie om te verduurzamen is juist in dit segment aanzienlijk. Met de demonstratie subsidie wil de overheid uitzonderlijke projecten stimuleren. Deze duurzaamheidsambitie is alleen mogelijk als de hele bouwkolom meewerkt.

Hieronder zijn de belangrijkste criteria genoemd;

 • De subsidieregeling kan voor een technisch haalbaarheidsonderzoek en voor een demonstratieproject worden ingediend.
 • De energiereductie ten opzichte van de huidige situatie na de renovatie is minimaal 60%.
 • Een subsidieaanvraag kan door een consortium van onder meer de eigenaar en de huurder worden ingediend. Minimaal 4 partijen uit verschillende disciplines doen mee in een consortium voor de subsidieaanvraag. De 4 disciplines zijn bijvoorbeeld de eigenaar, adviseur, architect, installateur, financier en gebruiker/huurder.
 • De aanvrager is de eigenaar van het kantoor en mag geen publieke partij zijn.
 • De subsidie voor het technische haalbaarheidsonderzoek moet uiterlijk 7 februari 2012 en voor het demonstratieproject uiterlijk 7 mei 2012 worden ingediend.
 • De subsidie bedraagt maximaal EUR 15.000 voor het haalbaarheidsonderzoek en EUR 250.000 voor een demonstratieproject.
 • De subsidie wordt toegekend op basis van het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

Energie label verbeteren

Wellicht voldoet uw renovatie niet direct aan de hierboven gestelde criteria. Wanneer uw gebouw minimaal twee energielabels verbetert, komen alle investeringen in aanmerking voor een fiscale subsidie van ongeveer 10% van de investeringskosten.  Dit kan aanzienlijk bijdragen aan het realiseren van een extra stap in de verduurzaming van uw gebouwen.

Bron: Van Draeckeburgh Subsidies en Fiscale Regelingen

 
Terug naar het overzicht