Warmtepompen ook in EIA lijst 2012

Warmtepompen ook in EIA lijst 2012
30 dec 2011

De EIA lijst 2012 is bekend en ook in 2012 komen de warmtepompen van Mitsubishi Electric in aanmerking voor de Energie Investering Aftrek regeling.
Hierdoor is het mogelijk een financieel belastingvoordeel voor de warmtepompinstallaties te verkrijgen.
Het percentage voor de EIA regeling is met 41,5% ongewijzigd gebleven, waardoor het financiële voordeel ca 10% van de totale installatiesom  bedraagt.

 


Ten opzichte van 2011 zijn wel een aantal wijzigingen doorgevoerd:


Artikel 211103


Onder dit artikel komen de watergevoerde City Multi PQ units in aanmerking. Het belangrijkste onderdeel in dit artikel bedraagt lid d: de water-lucht warmtepomp
 
De nieuwe tekst van lid d is als volgt:
 
‘d- elektrisch gedreven water/lucht warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511 bij conditie W15/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511 bij conditie W20/A20 (waterloop) of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp water/lucht met een GUE ≥ 1,8 gemeten conform NEN-EN 12309-2 bij conditie W15/A20 of gasgestookte ab- of adsorptiewarmtepomp met een GUE ≥ 2,0 gemeten conform NEN-EN 12309-2 bij conditie W20/A20 (waterloop), (eventueel) bodemwarmtewisselaar of grondwaterbron, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet’
 
Het verschil is dat er nu een COP behaald dient te worden van 4,5 bij een watertemperatuur van 15°C en een ruimtetemperatuur van 20°C. In de regeling van 2011 was dit een COP van 5,0 bij een watertemperatuur van 10°C en een ruimtetemperatuur van 20°C.
 
De City Multi PQ modellen kunnen ook in andere toepassingen voorkomen, hieronder waar de systemen dan aan moeten voldoen in de nieuwe regeling 2012:
 
Brine – water warmtepomp
Toepassing: Glycol mengsel tbv het buitendeel PQ en PWFY units als afgiftesysteem
COP ≥ 4,0
Brinetemperatuur 0°C
Watertemperatuur 35°C
 
Water-water warmtepomp
Toepassing: Water tbv het buitendeel PQ en PWFY units als afgiftesysteem
COP ≥ 4,5
Watertemperatuur 10°C
Watertemperatuur 35°C
 
Brine – lucht warmtepomp
Toepassing: Glycol mengsel tbv het buitendeel PQ en binnenunits als afgiftesysteem
COP ≥ 3,0
Brinetemperatuur 0°C
Ruimteluchttemperatuur 20°C
 
Water – lucht warmtepomp
Toepassing: Water tbv het buitendeel PQ en binnenunits als afgiftesysteem
COP ≥ 4,5
Watertemperatuur 15°C
Ruimteluchttemperatuur 20°C
 
Of
 
COP ≥ 5,0
Watertemperatuur 20°C
Ruimteluchttemperatuur 20°C
 

Artikel 211104

 
De luchtgevoerde warmtepompen van Mitsubishi Electric vallen onder dit artikel. Er zijn geen wijzigingen in dit artikel die belangrijk  zijn (alleen ad- en absorptie warmtepompen zijn toegevoegd). De COP die behaald moet worden blijft 4,0.
 
Hiermee komen de luchtgevoerde warmtepompen van Mitsubishi Electric systemen voor het overgrote deel weer in aanmerking voor de EIA 2012!!
 
Lucht – lucht warmtepomp
Toepassing: Luchtgevoerde buitenunits en binnenunits als afgiftesysteem
COP ≥ 4,0
Buitenluchttemperatuur 7°C
Ruimteluchttemperatuur 20°C
 
 
Lucht – water warmtepomp

Toepassing: Luchtgevoerde buitenunits en PWFY units als afgiftesysteem
COP ≥ 4,0
Buitenluchttemperatuur 7°C
Watertemperatuur 35°C

 
Terug naar het overzicht