Energie-efficiënte warmtepompen nu al leverbaar bij Mitsubishi Electric

17 sep 2012

Alblasserdam, 11 september 2012 - Per 1 januari 2013 wordt de Europese Ecodesign-richtlijn van kracht voor lucht-lucht warmtepompen en/of airconditioners tot 12 kW. De richtlijn, ook bekend als de ErP-richtlijn, stelt grenzen aan energieverbruik en geluidswaarden van deze apparatuur. Energie-efficiënte warmtepompen die voldoen aan de regeling zijn nu al beschikbaar bij Mitsubishi Electric.

 

De ErP-richtlijn (Verordening 626/2011) is onder andere bekend van het verbod op gloeilampen. Per 1 januari 2013 gelden er ook nieuwe criteria voor warmtepompen met een bereik tot 12 kW koelvermogen. De richtlijn is onderdeel van 20-20-20-doelstellingen, die bepalen dat de EU tegen 2020 de CO2-uitstoot en het energieverbruik met 20 % moet verminderen en dat het aandeel aan hernieuwbare energie met 20 % moet toenemen. Klimaatunits, voorlopig tot 12 kW, die niet voldoen aan de nieuwe minimumcriteria met betrekking tot hun energie-efficiëntie, mogen vanaf 1 januari 2013 niet meer in de EU worden ingevoerd.

Eisen aan energieverbruik en geluid

De richtlijn is in het leven geroepen om het noodzakelijk te maken voor leveranciers om energiezuiniger apparatuur te leveren om zo een bijdrage te leveren aan de 20-20-20 doelstellingen. De richtlijn stelt eisen aan energie-effiëncy, energieverbruik in off-modus en standby modus en het geluidsniveau. Ook stelt de richtlijn eisen aan productinformatie. De richtlijn geldt voor toestellen die vanaf januari 2013 in de Europese Unie worden ingevoerd.
 
De richtlijn gaat gefaseerd in. De eerste fase, die ingaat per 1 januari 2013, geldt voor warmtepompen met een vermogensbereik tot 12 kW koelvermogen. Vanaf die datum worden  specifieke rendementsgrenswaarden geëist. Vanaf vermoedelijk 1 januari 2014 treedt de tweede fase met hogere grenswaarden in werking. De grenswaarden werden bepaald aan de hand van jaarrendementen voor het koelen en verwarmen. SEER en SCOP vervangen hierbij de huidige EER- en COP-waarden. De SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) geeft de seizoensgebonden energie-efficiëntiewaarde van de koeling aan. De SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) is een aanduiding voor het seizoensgebonden rendement van de verwarming.

EuroFlower

Binnen de richtlijn worden warmtepompen ingedeeld in energie-efficiëntieklassen variërend van A+++ tot D. Inefficiënte klimaatunits die niet aan de minimale eisen voldoen, krijgen geen CE-symbool meer. Bijzonder efficiënte klimaatunits ontvangen daarentegen het certificaat ‘EuroFlower’.

‘De introductie van de ErP-richtlijn ligt in lijn met de milieu doelstelling van Mitsubishi Electric’, verklaart Arjen de Jong, directeur van Alklima, exclusief importeur van Mitsubishi Electric in Nederland. ‘Mitsubishi Electric streeft naar de duurzame toekomst door de toepassing van innovatieve oplossingen. Dat blijkt onder meer uit ook uit het feit dat wij nu al apparatuur leveren dat voldoet aan deze nieuwe richtlijn. De richtlijn biedt kansen omdat voor eindgebruikers in één oogopslag duidelijker wordt welke apparatuur energiezuinig is.’

Gratis training

Alklima is bezig een trainingsprogramma over de ErP-richtlijn op te zetten voor installateurs en adviseurs. Voor meer informatie over deze training kunt u hier een contact opnemen.

 

 
Terug naar het overzicht