Lossnay in aanmerking voor EIA 2013

Lossnay in aanmerking voor EIA 2013
14 jan 2013

In de EIA regeling 2013 is met betrekking tot de Lossnay het Deel A 210801(W)  overgenomen van de 2012 regeling. Dus ook dit jaar voldoen onze Lossnay WTW units aan de EIA. Kijk verder voor de volledige omschrijving.

 

 

 

 

210801 [W] [gewijzigd]

Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht

a. Bestemd voor: het koelen of verwarmen van bestaande bedrijfsgebouwen door het benuttenvankoude of warmte in de afzuiglucht,

en bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast, (eventueel) ventilator, (eventueel) luchtkanalen, (eventueel) warmtewisselaar voor naverwarming of nakoeling, (eventueel) bevochtigingsapparatuur voor adiabatische koeling, (eventueel) waterbehandelingsapparatuur. De koelmachine of ketel komt niet in aanmerking;

b. Bestemd voor: het koelen of verwarmen van nieuwe bedrijfsgebouwen door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht,

en bestaande uit: luchtbehandelingskast met warmtewisselaar met een rendement van minimaal 75% (rendementsklasse H1) en een maximaal drukverlies van 280 Pa over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van 1,8 m/s (in de kast, snelheidsklasse V2), en een maximaal vermogen van de ventilator van 0,9 x het referentievermogen (klasse P2). De koelmachine, ketel en luchtkanalen komen niet in aanmerking.

De onder b. genoemde technische eisen dienen bepaald te zijn conform NEN- EN 13053.

 
Terug naar het overzicht