Project: Zorgpark Scharn te Maastricht

Project: Zorgpark Scharn te Maastricht
26 jun 2014
Advies: M&R Energietechniek
W-Installatie: CSB / JW de Ruiter
Bouwcombinatie: De Langen & Van den Berg en Bouwbedrijf Leon Corstjens
 
 
Bij de installatie is een belangrijke rol weggelegd voor Alklima. Alklima heeft gekozen voor het zogenaamde VRF-systeem van Mitsubishi Electric, hetgeen een energie-reductie van 40 tot 45 procent betekent. “De wens cq eis was een individueel regelbaar systeem per gebruiker, per ruimte, een laag energieverbruik, zo min mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen, een grote gebruiksvriendelijkheid en hoog comfort”, zegt operationeel directeur Babette van Loon.
“Door het toepassen van het VRF R2 systeem van Mitsubishi Electric is het mogelijk om elke ruimte individueel te kunnen koelen of verwarmen. Daarnaast worden door het gelijktijdig koelen en verwarmen met dit tweepijpssysteem energiestromen uitgewisseld, hetgeen voor een aanzienlijke besparing zorgt. Door goed te kijken naar de wens van de opdrachtgever aangaande regelbaarheid, comfort en energieverbruik, zijn er aanvullende oplossingen toegepast. Denk hierbij aan het klimaatbeheersysteem welke onder andere in staat is om het energieverbruik per gebruiker te monitoren en in kaart te brengen.
“En heb je dat energieverbruik in kaart, dan kun je daar op inspelen en je systeem aanpassen. Als je weet dat bijvoorbeeld de Technische Dienst om 7.00 uur begint en de directie om 9.00 uur, dan kun je daar verwarming en verlichting op aanpassen”,aldus Van Loon. Alklima is vanaf aanvang betrokken geweest en heeft nauw samengewerkt met de diverse partijen in de bouwcombinatie. Het R2 systeem van Mitsubishi Electric resulteert in een hoge GPR score.
 
 
 
 
 
Terug naar het overzicht