Alklima maakt melding bij de Autoriteit Consument & Markt

2 maa 2016

Mogelijke concurrentievervalsing gemeente Utrecht benadeelt branche, bewoners en milieu

Alklima bv, exclusief importeur van Mitsubishi Electric klimaatsystemen, heeft afgelopen week melding gemaakt bij de Autoriteit Consument & Markt van mogelijke oneerlijke concurrentie. De gemeente Utrecht heeft namelijk stadsverwarming van Eneco geaccepteerd die niet voldoet aan wettelijke milieueisen. Doordat leveranciers van andere, en meer duurzame systemen die wél voldoen aan de eisen daarmee zijn buitengesloten, is de marktwerking ernstig verstoord, worden bewoners financieel benadeeld, en wordt het milieu zwaarder belast dan de wet toestaat.

 

Eneco heeft de gemeente Utrecht op 1 mei 2015 gemeld dat het bedrijf het afgesproken rendement via stadsverwarming vanwege een nieuw inkoopstrategie niet kan nakomen. Hierdoor voldoen 240 woningen in Leidsche Rijn niet aan de wettelijke energieprestatiewaarden (EPC). De gemeente had dit kunnen oplossen door voor een andere vorm van verwarming te kiezen. Utrecht is echter mogelijk doorgegaan met het goedkeuren van bouwaanvragen die zijn gebaseerd op de onjuiste, te gunstige rendementsberekeningen. Dit is in strijd met het Bouwbesluit.

Investeren in gelijkswaardigheidsverklaringen

“De gemeente meet met twee maten en houdt zich niet aan de wetgeving. Het lijkt  of ze willens en wetens een oogje toe knijpen”, aldus drs. Babette van Loon, operationeel directeur van Alklima bv. “Het gaat hier om een serieuze verlaging van het opwekrendement door Eneco: van 177 procent naar 125 procent. Leveranciers van verwarmingssystemen die hun prestatiewaarden wél op orde hebben, zijn niet eens tot dit speelveld toegelaten. “Wij als leveranciers investeren veel in nieuwe duurzame technieken en dienen terecht aan alle strenge eisen te voldoen. Dit betekent dat al onze warmtepompen van een KIWA- of TNO-gelijkwaardigheidsverklaring moeten zijn voorzien. Afgelopen jaren hebben we voor tienduizenden euro´s laten testen. En dit herhaalt zich bij iedere productwijziging.”

Investeren in innovatie

“Maar bovenal investeren wij als industrie zowel in kennisdeling als testopstellingen in All Electric- en Smart Grid-oplossingen. Buiten dus de gelijkwaardigheidverklaringen, leveren we allerlei data om aan te tonen wat de rendementen zijn. Deze rendementen zijn overigens hoger, dus gunstiger, dan wat wordt getest. De handelswijze van de gemeente betekent niet alleen oneerlijke concurrentie, maar ook woningeigenaren en projectontwikkelaars worden benadeeld. Het energieverbruik voor bewoners valt veertig procent hoger uit. Daarnaast wordt vooruitlopend op de norm in 2020 een EPC van 0,0 nu niet gehaald. Alleen met aanvullende isolatiemaatregelen, zonnepanelen en dergelijke krijgen de bewoners het huis dat aan de landelijke bouwregels voldoet; extra investeringen die per huishouden tot ruim boven de 10.000 euro kunnen oplopen. 

Vertraging van duurzame innovatie en energietransitie

“Het gaat niet alleen om geld. In feite wordt op deze manier ook de kans op duurzame innovatie tegen gehouden. Dit is gewoon heel oneerlijk naar de samenleving en naar het milieu. We zitten in een transitie van een tijdperk op het gebied van energie en technische innovatie. Gemeentes en bedrijven die een bepaalde monopolypositie hadden en zich dienen aan te passen aan de veranderende omstandigheden, zijn hier schijnbaar niet op voorbereid en hanteren een oneerlijke verdedigingsstrategie die de transitie vertraagt.”

 

 
Terug naar het overzicht