Aankondiging verandering ISDE

2 jan 2017

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de ISDE 2017. De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een totaal budgetvan €70 miljoen. Voor aanvragen die nog in 2016 worden ingediend gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden.

 

 De ISDE wordt vanaf 2017 aangepast. Een  overzicht van de  wijzigingen:

  • De aanvraagtermijn wijzigt: voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat.
  • De categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron ingedeeld (lucht, water of grond).
  • De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW: tot 3,5 kW: € 1.000; van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000; van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW.
  • Het basisbedrag voor de biomassaketel wordt verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW wordt verhoogd: tot en met 40 kW: € 2.500; vanaf 40 kW: € 2.500 vermeerderd met € 110 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.
  • De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote zonneboilers wordt verhoogd. De subsidie wordt € 0,75 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.
  • Tov de ISDE is het budget gelijk gebleven en de voorwaarden om in aanmerking te komen eveneens. Belangrijk verschil is dat er geen €300,- extra subsidie meer wordt gegeven voor lucht-water warmtepompen met een Label A++. Hierdoor is het subsidiebedrag voor bijvoorbeeld een PUHZ-SW50 VKA + binnen-unit in 2017 €2000,- en deze was in 2016 €2300,-.

Belangrijke voorwaarden;

ISDE is een financiële stimuleringsmaatregel van de overheid die tot doel heeft om Nederland verder te verduurzamen. Het toepassen van warmtepomp systemen ligt hierbij natuurlijk in de scope van oplossingen. Voor de nieuw gebouwde omgeving zijn doelen gesteld met betrekking tot energiezuinigheid en de voorwaarden hieromtrent zijn gevat in de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voortkomend uit de EPG en EPBD. Als een warmtepomp wordt toegepast om aan de geldende EPC waarde te voldoen dan komt de warmtepomp niet in aanmerking voor de ISDE. Als kan worden aangetoond dat de EPC kan worden gehaald met de toepassing van een HR ketel, (lees; het gebouw is naast de ketel verder heel duurzaam) en door het toepassen van een warmtepomp kan een additionele verlaging van de EPC worden gerealiseerd dan komt de warmtepomp wel in aanmerking voor de ISDE. 

Voor renovatie projecten, die van toepassing zijn op reeds bestaande gebouwen, geldt de bovenstaand genoemde beperking niet en kan er altijd aanspraak worden gemaakt op de ISDE als aan de overige voorwaarden is voldaan.  

Per energiebesparende maartegel kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd en kan slechts van één subsidie maatregel  gebruik worden gemaakt.

 
Terug naar het overzicht