F-gassenverordening 2017

2 jan 2017

Per 1 januari 2017 is de overgangstermijn van de F-gassenverordening verlopen en de veranderingen zijn weergegeven in het ‘Publicatieblad van de Europese Unie 20.5.2014’. Dit betekent dat er per die datum een aantal wijzigingen in werking treden. Deze hebben voornamelijk betrekking op;

  1. Logboekverplichting
  2. Kenplaten
  3. Pré-charge ban
 

Logboekverplichting

Voor het logboek of apparatuur register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1 januari 2017 zal veranderen van 3 en meer kg koudemiddel naar 5 en meer ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.

 

Kenplaten

Vanaf 1 januari 2017 moeten nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid CO2 equivalent bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld. 

Alle systemen die voor 01-01-2017 binnen de grenzen van de EU zijn gebracht mogen onder de oude voorwaarden worden verkocht (dus zonder geüpdate kenplaat). Systemen die na 01-01-2017 worden geïmporteerd binnen de EU dienen voorzien te zijn van een kenplaat volgens de nieuwe richtlijn.

Pré-charge ban

Er geldt vanaf 1 januari 2017 een verkoopverbod op voorgevulde apparaten, tenzij:

  • het koudemiddel in het apparaat aantoonbaar onder het EU quotasysteem valt;
  • het apparaat aantoonbaar door een gecertificeerd installateur wordt geïnstalleerd.

Dit betekent dus dat aanbieders (bijvoorbeeld bouwmarkten) van kleine airco’s alleen mogen aanbieden als aan deze twee voorwaarden is voldaan.

Alle systemen van Mitsubishi Electric vallen aantoonbaar binnen het geldende quotasysteem en blijven dus beschikbaar met een voorvulling. Alklima BV levert alleen aan gecertificeerde bedrijven dus aan beide voorwaarden is voldaan.

 
Terug naar het overzicht