Ecodan - regelingen

Bediening en regeling

Verwarmingssystemen stellen hoge eisen aan hun regeling. Onze regeling zorgt voor een optimaal en energiezuinig gebruik van het Ecodan-systeem. Wanneer er radiatoren met vloerverwarming worden gecombineerd, dan zijn deze verwarmingscircuits onafhankelijk van elkaar aan te sturen. Bij een Hybride-systeem kan de CV-ketel door verschillende systeemsignalen worden ingeschakeld. De omschakeling gebeurt volledig automatisch en zorgt zo voor een optimaal resultaat. De regeling omvat ook een droogprogramma.

Hybride aansturing

Iedere Hydrobox- en cilinder-unit heeft een regeling die het mogelijk maakt om een CV-ketel aan te sturen. Hierdoor kunnen de specifieke positieve eigenschappen van beide systemen worden gecombineerd. dit biedt veel mogelijkheden en even-zoveel oplossingen. Zo is het mogelijk om, wanneer er veel tapwater is gewenst op een willekeurig ogenblik, het tapwater geheel te laten bereiden door de CV-installatie en de warmtepomp te gebruiken voor bijvoorbeeld de vloerverwarming. Natuurlijk is het ook mogelijk om de CV-ketel te gebruiken voor de ver warming van het pand op extra koude dagen. de CV-installatie zal dan de warmtepomp onder steunen wanneer dat nodig is. de regeling voor de aansturing van de CV-installatie is intelligent en kan zelf op de ingegeven parameters, op basis van CO2-uitstoot, de prestatie van de warmtepomp, buitentemperatuur en kosteneffectiviteit, beslissen of deze bij moet springen. Een buffervat dient altijd onderdeel uit te maken van dit installatieconcept om de  warmtepomp en de CV-ketel te integreren in het hydraulische systeem. 

Bediening op afstand

Een optionele draadloze afstandsbediening kan als kamer-thermostaat worden gebruikt. op het display van deze bediening worden de belangrijkste systeemgegevens weergegeven. Met slechts 4 knoppen kunnen de hoofdfuncties van het systeem worden bediend en de bijbehorende parameters worden gewijzigd.

Service Tool

Alle instellingen van het systeem kunnen vóór installatie snel en eenvoudig op een SD-kaart worden opgeslagen met behulp van Ecodan software. Voor  inbedrijfstelling worden de ge gevens via de geïntegreerde SD-kaarthouder op de print-plaat inge lezen. Bij onderhoudswerkzaamheden kan aan de hand van de opgeslagen bedrijfsgegevens van de afgelopen 30 dagen een snelle en betrouwbare analyse worden gemaakt. dit bespaart tijd en maakt een snelle oplossing mogelijk.