Lossnay WTW-units

Kruisstroomwisselaar

De Lossnay brengt verse lucht in de ruimte en voert gelijktijdig de vervuilde binnenlucht af. De aanwezige latente en  voelbare warmte in de vervuilde binnenlucht wordt gebruikt om de verse toevoerlucht voor te behandelen. Door uitwisseling  van  temperatuur en vocht, tot 88% rendement, wordt de belasting van het klimaatsysteem aanzienlijk verminderd. 

  

 

 

 

Binnenunit

 

Regelingen