Veranderingen in de EIA-regeling en subsidies 2017 voor producten van Mitsubishi Electric.


 

Energielijst 2017

Met EIA 2017 kunt u 55% (was in 2016 58%) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% (was in 2016 14%) van de investeringskosten. Het totale budget voor 2017 is vastgesteld op €166 miljoen. 


Wanneer kunt u profiteren van EIA?

  • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. 
  • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost. 
  • U de aanvraag voor EIA binnen drie maanden na het verstrekken van opdracht indient. 

     

In het onderstaande tref u voor het leveringspakket van Alklima per betreffend bedrijfsmiddel de vermelde voorwaarden. 


211104: Warmtepompen (luchtgerelateerd). Deze code betreft de luchtgevoerde-warmtepomp-systemen

Deze code betreft de City Multi Luchtgevoerde-systemen in haar diverse toepassingen en systemen uit de Mr. Slim en RAC serie.

Bestemd voor: het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen, en bestaande uit: 

a. elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; 

b. elektrisch gedreven lucht/water en lucht (gecombineerd) warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 

c. elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp (Airconditioner systemen) met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/A20 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; 

De COP van een warmtepompsysteem dient te worden bepaald op 100% gelijktijdigheid, met het maximale opgenomen vermogen (in kW van buitenunit, inclusief binnenunits) en het maximaal afgegeven vermogen (in kW thermisch van de buitenunit). 

Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf dat opgevoerd kan worden voor de EIA 2017 is €200,- per kW thermisch vermogen van de warmtepomp.

 

211103: Warmtepompen (bodemgerelateerd). Deze code betreft de watergevoerde City Multi PQ-systemen.

a. elektrisch gedreven brine/water warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016 

c. elektrisch gedreven water/water warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W10/W35 of met een SCOP ≥ 4,5 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; (eventueel) grondwaterbron, (eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet;

d. elektrisch gedreven brine/lucht warmtepomp met een COP ≥ 3,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/A20 of W10/A20 of met een SCOP ≥ 3,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825; 

 e. elektrisch gedreven water/lucht warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W15/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W20/A20 (waterloop)

Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf, genoemd onder a t/m e, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 200 per geïnstalleerde kW van het thermisch vermogen van de warmtepomp.


220717: Energiezuinige handendroger

Bestaande uit: handendroger waarbij met onverwarmde lucht en hoge luchtsnelheid het water van de handen wordt geblazen. De Jet Towel-serie van Mitsubishi Electric voldoet aan voorgenoemde voorwaarden en komt hierdoor mogelijk in aanmerking voor de EIA 2017.

210906: Besparingssysteem voor klimaatinstallaties

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van klimaatinstallaties in bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: (bewegings)sensoren met individuele ruimteregelaar. De I-See panelen van de cassettes en de PAR-U02 bediening voldoen mogelijk aan de voorwaarden en kunnen in aanmerking komen voor de EIA 2017.

220221 Energiezuinige koeling van serverruimten 13 tot en met 10 m2 

Bestemd voor: rack- of rijkoeling in serverruimten met een vloeroppervlakte tot en met 10 m2, en bestaande uit: direct expansiesysteem (DX systeem). Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 15.000 per serverruimte. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE wordt vanaf juli 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen; 

Wijziging ISDE (Investerings Subsidie Duurzame Energie)

Op 6 juni 2017 was in de Staatscourant te lezen dat de ISDE subsidie gewijzigd gaat worden op drie gebieden.

Doelgroep: Ook gemeenten, provincies en openbare lichamen als bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen in de hoedanigheid van marktpartij of als eigenaar of huurder van een roerende of onroerende zaak kunnen subsidie aanvragen.

Warmtepompen: De subsidiebedragen voor een lucht-waterwarmtepomp zijn gewijzigd. Het subsidiebedrag voor een lucht-waterwarmtepomp bedraagt bij een thermisch vermogen tot en met 1 kW € 1.100 en wordt vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 1 kW. 

Budget: Het budget voor 2017 wordt opgehoogd van €70 miljoen naar €90 miljoen euro.

 

Belangrijke voorwaarden;

ISDE is een financiële stimuleringsmaatregel van de overheid die tot doel heeft om Nederland verder te verduurzamen. Het toepassen van warmtepomp systemen ligt hierbij natuurlijk in de scope van oplossingen. Voor de nieuw gebouwde omgeving zijn doelen gesteld met betrekking tot energiezuinigheid en de voorwaarden hieromtrent zijn gevat in de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voortkomend uit de EPG en EPBD. Als een warmtepomp wordt toegepast om aan de geldende EPC waarde te voldoen dan komt de warmtepomp niet in aanmerking voor de ISDE. Als kan worden aangetoond dat de EPC kan worden gehaald met de toepassing van een HR ketel, (lees; het gebouw is naast de ketel verder heel duurzaam) en door het toepassen van een warmtepomp kan een additionele verlaging van de EPC worden gerealiseerd dan komt de warmtepomp wel in aanmerking voor de ISDE. 

Voor renovatie projecten, die van toepassing zijn op reeds bestaande gebouwen, geldt de bovenstaand genoemde beperking niet en kan er altijd aanspraak worden gemaakt op de ISDE als aan de overige voorwaarden is voldaan.  

Per energiebesparende maartegel kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd en kan slechts van één subsidie maatregel  gebruik worden gemaakt.

Een overzicht van de in aanmerking komende systemen treft u HIER.