Veranderingen in de EIA-regeling en subsidies 2017 voor producten van Mitsubishi Electric.


 

Energielijst 2017

Met EIA 2017 kunt u 55% (was in 2016 58%) van de investeringskosten van energiebesparende bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst, bovenop uw gebruikelijke afschrijving. Daardoor betaalt u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% (was in 2016 14%) van de investeringskosten. Het totale budget voor 2017 is vastgesteld op €166 miljoen. 


Wanneer kunt u profiteren van EIA?

 • U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland. 
 • U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost. 
 • U de aanvraag voor EIA binnen drie maanden na het verstrekken van opdracht indient. 

   

In het onderstaande tref u voor het leveringspakket van Alklima per betreffend bedrijfsmiddel de vermelde voorwaarden. 


211104: Warmtepompen (luchtgerelateerd). Deze code betreft de luchtgevoerde-warmtepomp-systemen

Deze code betreft de City Multi Luchtgevoerde-systemen in haar diverse toepassingen en systemen uit de Mr. Slim en RAC serie.

Bestemd voor: het verwarmen van bedrijfsgebouwen of het collectief verwarmen van woningen, en bestaande uit: 

a. elektrisch gedreven lucht/water warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; 

b. elektrisch gedreven lucht/water en lucht (gecombineerd) warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 

c. elektrisch gedreven lucht/lucht warmtepomp (Airconditioner systemen) met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie A7/A20 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; 

De COP van een warmtepompsysteem dient te worden bepaald op 100% gelijktijdigheid, met het maximale opgenomen vermogen (in kW van buitenunit, inclusief binnenunits) en het maximaal afgegeven vermogen (in kW thermisch van de buitenunit). 

Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf dat opgevoerd kan worden voor de EIA 2017 is €200,- per kW thermisch vermogen van de warmtepomp.

 

211103: Warmtepompen (bodemgerelateerd). Deze code betreft de watergevoerde City Multi PQ-systemen.

a. elektrisch gedreven brine/water warmtepomp met een COP ≥ 4,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/W35 of met een SCOP ≥ 4,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016 

c. elektrisch gedreven water/water warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W10/W35 of met een SCOP ≥ 4,5 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825:2016; (eventueel) grondwaterbron, (eventueel) (ijs)buffer, (eventueel) restwarmteopslagvat, (eventueel) aansluiting op het verwarmingsnet, (eventueel) verwarmingsnet;

d. elektrisch gedreven brine/lucht warmtepomp met een COP ≥ 3,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie B0/A20 of W10/A20 of met een SCOP ≥ 3,0 (bij stookseizoen ‘A’ = average) gemeten conform NEN-EN 14825; 

 e. elektrisch gedreven water/lucht warmtepomp met een COP ≥ 4,5 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W15/A20 of elektrisch gedreven warmtepomp met een COP ≥ 5,0 gemeten conform NEN-EN 14511-1:2013 bij conditie W20/A20 (waterloop)

Het maximum investeringsbedrag voor de aansluiting op het verwarmingsnet en het verwarmingsnet zelf, genoemd onder a t/m e, dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, bedraagt € 200 per geïnstalleerde kW van het thermisch vermogen van de warmtepomp.


210801: Koude- of warmteterugwinsystemen uit ventilatielucht

Bestemd voor: het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht, en bestaande uit: luchtbehandelingskast met warmtewisselaar met een rendement van minimaal 78% en een maximaal drukverlies van 230 Pa over de warmtewisselaar en een maximale luchtsnelheid van 1,6 m/s in de kast en ventilatoren met een rendement van minimaal ηdoel bij efficiëntiegraad 62.  De genoemde technische eisen dienen bepaald te zijn conform NEN-EN 13053:2006+A1:2011. 

De RVX Lossnay-systemen voldoen aan de voorgenoemde eisen en komen hierdoor mogelijk in aanmerking voor de EIA 2017.


220717: Energiezuinige handendroger

Bestaande uit: handendroger waarbij met onverwarmde lucht en hoge luchtsnelheid het water van de handen wordt geblazen. De Jet Towel-serie van Mitsubishi Electric voldoet aan voorgenoemde voorwaarden en komt hierdoor mogelijk in aanmerking voor de EIA 2017.

210906: Besparingssysteem voor klimaatinstallaties

Bestemd voor: het verminderen van het energiegebruik van klimaatinstallaties in bedrijfsgebouwen door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen, afhankelijk van automatische aan- of afwezigheidsdetectie, en bestaande uit: (bewegings)sensoren met individuele ruimteregelaar. De I-See panelen van de cassettes en de PAR-U02 bediening voldoen mogelijk aan de voorwaarden en kunnen in aanmerking komen voor de EIA 2017.

220221 Energiezuinige koeling van serverruimten 13 tot en met 10 m2 

Bestemd voor: rack- of rijkoeling in serverruimten met een vloeroppervlakte tot en met 10 m2, en bestaande uit: direct expansiesysteem (DX systeem). Het maximumbedrag dat voor Energie-investeringsaftrek in aanmerking komt, is € 15.000 per serverruimte. 

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Op 30 november 2016 informeerde Minister Kamp de Kamer (in een kamerbrief) over de SDE+. Daarin benoemde hij ook de plannen voor de ISDE 2017. De ISDE 2017 opent 2 januari 2017 met een totaal budgetvan €70 miljoen. Voor aanvragen die nog in 2016 worden ingediend gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden.

 De ISDE wordt vanaf 2017 aangepast. Een overzicht van de wijzigingen:

 • De aanvraagtermijn wijzigt: voor particulieren van 3 maanden na aanschaf in 6 maanden na installatie van het apparaat.
 • De categorieën hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen. Apparaten uit deze twee categorieën komen nog wel in aanmerking voor subsidie en worden op basis van hun bron ingedeeld (lucht, water of grond).
 • De grenzen van het vermogen voor de lucht-water warmtepomp zijn gewijzigd, evenals bijbehorende subsidiebedragen voor lucht-water warmtepompen met een vermogen kleiner dan 3,5 kW: tot 3,5 kW: € 1.000; van 3,5 kW tot en met 10 kW: € 2.000; van meer dan 10 kW: € 2.000, vermeerderd met € 100 voor elke kW thermisch vermogen hoger dan 10 kW. 
 • Warmtepompen welke beschikken over een A++ label komen in aanmerking voor een additionele subsidie van € 300 (alle Ecodan-systemen voldoen hieraan).
 • Het basisbedrag voor de biomassaketel wordt verlaagd en de toeslag per kW bij ketels vanaf 40 kW wordt verhoogd: tot en met 40 kW: € 2.500; vanaf 40 kW: € 2.500 vermeerderd met € 110 per kW vermogen van de ketel hoger dan 40 kW.
 • De subsidie per kWh voor zowel de kleine als de grote zonneboilers wordt verhoogd. De subsidie wordt € 0,75 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage bij een apertuuroppervlakte van ten hoogste 10 vierkante meter. Bij een apertuuroppervlakte van meer dan 10 vierkante meter bedraagt de subsidie € 0,30 per kWh jaarlijkse zonne-energiebijdrage.
 • Tov de ISDE is het budget gelijk gebleven en de voorwaarden om in aanmerking te komen eveneens. 

Belangrijke voorwaarden;

ISDE is een financiële stimuleringsmaatregel van de overheid die tot doel heeft om Nederland verder te verduurzamen. Het toepassen van warmtepomp systemen ligt hierbij natuurlijk in de scope van oplossingen. Voor de nieuw gebouwde omgeving zijn doelen gesteld met betrekking tot energiezuinigheid en de voorwaarden hieromtrent zijn gevat in de EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt) voortkomend uit de EPG en EPBD. Als een warmtepomp wordt toegepast om aan de geldende EPC waarde te voldoen dan komt de warmtepomp niet in aanmerking voor de ISDE. Als kan worden aangetoond dat de EPC kan worden gehaald met de toepassing van een HR ketel, (lees; het gebouw is naast de ketel verder heel duurzaam) en door het toepassen van een warmtepomp kan een additionele verlaging van de EPC worden gerealiseerd dan komt de warmtepomp wel in aanmerking voor de ISDE. 

Voor renovatie projecten, die van toepassing zijn op reeds bestaande gebouwen, geldt de bovenstaand genoemde beperking niet en kan er altijd aanspraak worden gemaakt op de ISDE als aan de overige voorwaarden is voldaan.  

Per energiebesparende maartegel kan slechts eenmaal subsidie worden aangevraagd en kan slechts van één subsidie maatregel  gebruik worden gemaakt.