Het alternatief voor 4-pijps systemen

City Multi Hybride VRF

Het nieuwe Hybride City Multi VRF - systeem (HVRF) van Mitsubishi Electric is wereldwijd het eerste 2-pijpssysteem voor gelijktijdig koelen en verwarmen met energie - uitwisseling dat de voordelen van directe expansie (de VRF techniek) en een waterdragend afgiftesysteem combineert. Het HVRF-systeem is hiermee het ­alternatief voor het traditionele 4-pijps systeem.

Bij conventionele installaties worden ver­schillende technieken van verschillende ­fabricaten aan elkaar gekoppeld om zo­doende de gewenste koel – en verwarmingscapaciteit te verkrijgen.
De systemen werken hierbij met fossiele brandstoffen (CV-installa­ties) en/of een beperkt rendement (CV/­Chillers). Daarnaast zijn er vaak regeltechnische uit­dagingen aangezien de verschillende componenten/fabricaten niet standaard met elkaar communiceren. Hierdoor zijn aan­vullende regeltechnische investeringen vereist om te voorkomen dat installaties elkaar beïnvloeden of zelfs gelijktijdig in gebruik zijn en dus tegen elkaar in werken.
 

Alle functies van VRF

Bij Hybride VRF zijn alle speerpunten van het normale VRF R2 van toepassing, namelijk: onafhankelijk per vertrek kunnen koelen of verwarmen, per vertrek regelbaar, energie-uitwisseling dus hoge rendementen, hoog comfort enz., maar dan gebaseerd op een watergevoerd afgiftesysteem. Het systeem is uniek in de markt en Mitsubishi Electric beschikt over een wereldwijd patent met ­betrekking tot deze innovatie.

Bewaren