PLC Sturing/Externe in- en uitgangen

PLC is een tussenstation tussen G50 / TG-2000 en M-NET om:

  • Signalen van M-NET om te zetten naar harde contacten
  • Harde contacten in te voeren voor M-NET
  • Alles is bedienbaar via het TG-2000 scherm en de status is zichtbaar op het TG-2000 scherm

Voorbeeld interne koppeling:

Koppeling van een PLC met TG-2000 maakt het mogelijk om, door het aanspreken van een potentiaalvrij contact, een tegenactie te geven. Een goed voorbeeld hiervan is een kaartlezer in een hotelkamer. Door middel van een potentiaalvrij contact kan een binnenunit via een extern signaal worden in- en uitgeschakeld. De binnenunit zal door dit signaal, bijvoorbeeld gegeven door een kaartlezer, via de buskabel aan de TG-2000 melden dat hij uitgeschakeld is. De TG-2000 meldt dit aan de PLC, welke op zijn beurt een tegenactie aan de binnenunit kan geven, bijvoorbeeld verwarmingsstand 17°C. Hiermee kan een potentiaalvrij contact omgezet worden in elke willekeurig te programmeren instelling.

Voorbeeld externe koppeling:

Bij het toepassen van CO2-sensoren in combinatie met een PLC is het mogelijk om een externe WTW-unit aan te zetten. Het is ook mogelijk om bij storing van de WTW-unit een melding naar de installateur te maken.

Voorbeeld koppeling kWh meting:

Bij uitbreiding van het City Multi-systeem met een PLC- en kWh-meters is het mogelijk een energieafrekening per binnenunit te berekenen. Ook is het mogelijk om per binnenunit of per groep binnenunits een energieafrekening te generen naar Excel. Door het toepassen van de PLC is een opslagcapaciteit voor data van 60 dagen gewaarborgd. De kWh-meters kunnen door Alklima geleverd worden. De specificaties van door derden geleverde kWh-meters dienen aan de eisen, gesteld door Alklima te voldoen.